Ngày Thường

Thứ Tư Lễ Kính Thánh Philipphe Và Thánh Giacobe Tông Đồ: Tin vào Thầy

Thái Hà (03.05.2023) – Đức Giêsu đáp: “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm”. (Ga 14,6-14) Ông Giônathan nói: “Này ta sang phía bọn người ấy, và sẽ để chúng thấy ta. Nếu chúng bảo: “Lên đây với chúng tao!” thì ta sẽ lên, …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Athanasio: Thuộc về đoàn chiên

Thái Hà (02.05.2023) – Đức Giêsu đáp: “Các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi”. (Ga 10,22-30) Trên đường trở về tái thiết Israel, tư tế Ết-ra có thể gặp nguy hiểm nhưng ông chỉ cầu nguyện: xin Đức Chúa phù hộ chứ không xin vua …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Thánh Giuse Thợ (01.05): Hy sinh mạng sống

Thái Hà (01.05.2023) – Đức Giêsu nói: “Tôi là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”. (Ga 10,11-18) Trong tiểu thuyết Cuộc đời của Pi, cậu bé Pi đã thốt lên: “Thánh Ba Ngôi sẽ phải ô uế vì thế; vì lẽ …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Kính Thánh Máccô: Chứng nhân Nước Trời

Thái Hà (25.04.2023) – Chúa Giêsu hiện ra với nhóm mười một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. (Mc 16,15-20) Tự bản chất, giáo hội lữ hành là truyền giáo. Vì thế, mỗi …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh: Thần lương vĩnh cửu

Thái Hà (24.04.2023) – Đức Giêsu đáp, các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh”. (Ga 6,22-29) Dân gian có câu: “có thực mới vực đực đạo”, nôm na hiểu là: phải …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh: Thử thách củng cố niềm tin

Thái Hà (22.04.2023) – Đức Giêsu bảo các môn đệ: Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,16-21) Trong cuộc sống, yếu tố lớn nhất dẫn đến thất bại đó là sự sợ hãi. Ai cũng có nỗi sợ, và nỗi sợ nào cũng làm cho con người hoang mang. Các Tông Đồ …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Thánh Anselmô: Lương thực trường sinh

Thái Hà (21.04.2023) – Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. (Ga 6,1-15) Từ năm chiếc bánh và hai con cá, Đức Giêsu đã làm phép lạ nuôi sống hơn năm ngàn người. Việc nuôi sống dân chúng cho thấy Người …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần II Phục Sinh: Được biến đổi nhờ đức tin

Thái Hà (20.04.2023) – Ông Gioan Tẩy Giả nói: “Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật”. (Ga 3,31-36) Để tìm đến cội nguồn sự thật của một công việc hay một biến cố, chúng ta cần đế những chứng tá đức tin. Các …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần II Phục Sinh: Ánh sáng soi chiếu

Thái Hà (19.04.2023) – Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tôi hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay: Dấu chỉ

Thái Hà (18.04.2023) – Đức Giêsu nói: “Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi”. (Ga 3,7b-15) Vào ngày 28 thàng 4 năm 2001, khi …

Xem thêm