Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay: Lòng thương xót của Thiên Chúa

Thái Hà (02.03.2024) – Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy”. (Lc 15,1-3.11-32)

Mùa chay không phải là dịp chỉ để u buồn, khóc lóc về tội lỗi của mình; quan trọng hơn, đây còn là dịp để vui mừng chiêm ngưỡng khôn mặt đầy lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đức Kitô đến trần gian không phải để kết án loài người, nhưng để biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. Người đụng đến những kẻ bị xã hội con người coi thường hay bỏ rơi, chẳng hạn như gái điếm, người thu thuế, người phong cùi, những kẻ vốn bị xem là phường tội lỗi, hay hạng người không thanh sạch. Thập giá là chiến thắng huy hoàng của Thiên Chúa trên ma quỷ và sự dữ. Nơi thập giá, lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ bày một cách tột đỉnh.

Qua dụ ngôn người con hoang đàng hôm nay, chúng ta được mời gọi suy ngẫm nhiều hơn nữa về lòng thương xót của Thiên Chúa, để rồi đến lượt chúng ta, chúng ta cũng dấn thân vào thế giới để làm chứng cho lòng thương xót của Thập giá được khắc ghi trong chính đời sống của mỗi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi và xin giúp con biết thương xót người anh em của mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…