Thứ Năm Tuần II Mùa Chay: Chia sẻ

Thái Hà (29.02.2024) – Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh”. (Lc 16,19-31)

Vua thánh Louis IX nước Pháp, dù sống trong sự giàu sang của bậc quân vương, nhưng không quên lo láng chăm sóc thần dân của mình, đặc biệt là người nghèo. Thậm chí, ngài còn đích thân phục vụ các bệnh nhân dịch hạch trong cuộc Thập Tự Chinh thứ tám vào năm 1270, và ngài đã qua đời trong trận dịch này. Vua đã được hưởng vinh hoa thế gian, và nhờ biết chia sẻ, vua cũng được cả phần phúc thiên đàng.

Giàu không có gì sau, chính nghèo mới đưa đến bất hạnh tội lỗi. Đức Giêsu không lên án ông nhà giàu trong Tin Mừng bởi vì ông ta giàu, nhưng bởi vì ông ta nhắm mắt trước sự khốn khổ của Ladarô, bởi vì ông thiếu sự liên đới và chia sẻ. Khi Đức Giêsu nói “người giàu có khó vào Nước Trời” (Mt 19,24), Người khắc chúng ta biết rằng khi giàu có, chúng ta dễ đóng khung trong sự an toàn của mình, không màng đến sự đau khổ của tha nhân. Một khi chúng ta biết dùng của cải, địa vị của mình để phục vụ người khác, thì chắc chắn, chúng ta sẽ không mất phần thưởng trong cuộc sống mai sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở mắt con trước nỗi khổ của tha nhân, và ban cho con trái tim biết chia sẻ quảng đại. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…