Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay: Giờ đã gần đến

Thái Hà (23.03.2024) – Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó nói rằng: “Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. (Ga 11,45-57)

Người đời thường tin vào số phận, tin vào định mệnh đã được sắp đặt. Tư tưởng đó dẫn đến nhiều thái độ khác nhau: người thì có tư tưởng bi quan yếm thế, mặc cho số phận ra sao thì ra; ngược lại, người có tư tưởng lạc quan, phấn đấu vươn lên lại cho rằng: sau cơn mưa trời lại sáng.

Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu đang tiến đến gần Lễ Vượt Qua, là giai đoạn quyết định cho sứ mạng cứu độ nhân loại. Người sẵn sàng dấn thân mà không sợ hãi trước những lời đe dọa của các giới chức Do Thái: “Họ quyết định giết Người”, Người đón nhận đau khổ, chấp nhận những thử thách gian nan, không phải do số phận, mà là vì tình yêu. Đức Giêsu không phó mặc cho số phận, cũng chẳng phải phấn đấu, vươn lên để đi tìm một thứ vinh quang của trần thế. Trái lại, Người một lòng chu toàn thánh ý Chúa Cha. Người dám sống và dám chết vì tình yêu: yêu mến Chúa Cha và yêu thương nhân loại đang mong chờ ơn giải thoát của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì cuộc khổ nạn đau thương của Đức Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…