Ngày Thường

Thứ Ba Tuần III Mùa Chay: Chu toàn lề luật

Thái Hà (15.03.2023) – Đức Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thàn”. (Mt 5,17-19) Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại cho chúng …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần III Mùa Chay: Tha thứ cho nhau

Thái Hà (14.03.2023) – Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18,21-35) Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Mattheu thuật lại cho chúng ta một bài học về sự tha thứ. Ông Phêrô đã đến gần Đức Giêsu …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần III Mùa Chay: Đón nhận nhau

Thái Hà (13.03.2023) – Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. (Lc 4,24-30) Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại cho chúng ta câu chuyện Đức Giêsu trở …

Xem thêm

Thứ Bảy II Mùa Chay: Hoán cải

Thái Hà (11.03.2023) – Bấy giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa”. (Lc 15,1-3.11-32) Trong câu chuyện Nước Mắt Sám Hối, D. Wahrheit có viết: “Dưới trần gian không gì tốt đẹp và hữu ích …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay: Sinh hoa lợi

Thái Hà (10.03.2023) – Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”. (Mt …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Phanxica Rôma: Cứng lòng

Thái Hà (09.03.2023) – Ông Ápraham đáp: “Môsê và các Ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin”. (Lc 16,19-31) Thánh Tôma bị xem là người cứng lòng tin, vì khi được các Tông Đồ cho biết Chúa đã sống …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần II Mùa Chay: Phục vụ

Thái Hà (08.03.2023) – Đức Giêsu nói: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”. (Mt 20,17-28) Yêu thương – khiêm nhường – phục vụ là những khẩu hiệu phổ …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay: Khiêm nhường

Thái Hà (07.03.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “Ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau”. (Mt 23,1-12) Trên một chuyến tàu từ Paris về Lộ …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay: Đừng xét đoán

Thái Hà (06.03.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán”. (Lc 6,36-38) Dân gian có câu “chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người”, để chỉ những người …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Thánh Casimirô: Yêu kẻ thù

Thái Hà (04.03.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. (Mt 5,43-48) Người nào biết mở lòng để yêu thương và cầu nguyện cho những ai xúc phạm, sỉ nhục và làm hại mình, người …

Xem thêm