Ngày Thường

Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên: Người động lòng thương xót họ

Thái Hà (05.07.2022) – Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: “Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel”. Nhưng các người biệt …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên: Đức tin đã cứu thoát con

Thái Hà (04.07.2022) – Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên: Tinh thần ăn chay

Thái Hà (02.07.2022) – Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Ðức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế

Thái Hà (01.07.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên: Hãy vững tin, tội con được tha rồi.

Thái Hà (30.06.2022) – Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Kính Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô Tông Đồ: Thầy là Đức Kitô

Thái Hà (29.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Irenaeus: Xin cứu lấy chúng con

Thái Hà (28.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên: Con hãy theo Ta

Thái Hà (27.06.2022) – Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ: Con có bổn phận nhà cha con

Thái Hà (25.06.2022) – Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lễ Trọng: Hối cải

Thái Hà (24.06.2022) – Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? …

Xem thêm