Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh: Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ

Thái Hà (07.05.2024) – Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. (Ga 16,5-11)

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay là một sự nối tiếp sau khi Đức Giêsu tiên báo về sự ra đi của Người, và lời Đức Giêsu hứa về một Đấng Bảo Trợ sẽ đến. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhấn mạnh đến sự hiện diện của Chúa Thánh Thần: “Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em”.

Cùng với công trình sáng tạo của Chúa Cha, công trình cứu chuộc của Chúa Con, chính là công trình thánh hóa của Chúa Thánh THần. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các môn đệ được tiếp thêm sức mạnh, thêm khôn ngoan và can đảm để đem Lời Chúa đến cho muôn người.

Cuộc sống là một hành trình dài tiến về quê trời. Trên hành trình ấy, lắm lúc chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều gian nan, thử thách. Qua Lời Chúa dạy hôm nay, chúng ta ý thức được rằng Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện cách âm thầm để trợ giúp ta trên hành trình này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con vững tin rằng Ngài vẫn luôn đồng hành với con trong từng bước trên đường đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…