Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh: Sứ mệnh làm chứng

Thái Hà (06.05.2024) – Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. (Ga 15,26-16,4a)

Tin Mừng hoom nay nằm trong bối cảnh Đức Giêsu tiên báo về sự ra đi của Người; và những người ghét bỏ, bách hại mà các môn đệ sẽ phải đối mặt vì Danh Người.

Tuy nhiên, Người cũng đảm bảo với các môn đệ rằng các ngài sẽ không cô đơn, vì sẽ có một “Đấng bảo trợ” đến và làm chứng về Người – Đấng ấy chính là Chúa Thánh Thần. Vì Người biết, không có Người, các môn đệ sẽ trở nên hoang mang, hụt hẫng và sẽ bị các thế lực trần gian xâu xé, hạ gục. Vì thế, Người muốn các môn đệ được tràn đầy “Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha”. Để nhờ đó, các môn đệ sẽ là những người đầu tiên làm chứng về ơn cứu độ Người mang đến trong thế gian này, dù cho có phải chịu nhiều gian lao.

Qua bí tích Thanh Tẩy, mọi Kitô hữu chúng ta được mời gọi tham dự vào sứ vụ làm chứng của Giáo Hội bằng đời sống tốt lành của mình.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho chúng con luôn biết ý thức, sống đời sống theo Tin Mừng, để làm chứng cho Ngài giữa thế gian này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…