Ngày Thường

Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên: Sống xứng đáng là con Chúa

Thái Hà (03.08.2023) – Đức Giêsu nói: “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.” (Mt 13,47-53) Vào dịp cuối …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Thánh Êsêbiô Vercellêsi Và Thánh Phêrô Julianô Eymard: Sống xứng đáng là con Chúa

Thái Hà (02.08.2023) – Đức Giêsu nói: “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”. (Mt 13,44-46) Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Anphongsô Maria Liguori: Lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa

Thái Hà (01.08.2023) – Đức Giêsu nói: “Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi như thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy”. (Mt 13,36-43) Cuộc sống xung quanh ta luôn có người xấu, người thiện, người ác. Chúng ta thường …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Inhaxiô Loyola: Giới thiệu Nước Chúa

Thái Hà (31.07.2023) – Đức Giêsu nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn ên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Mácta, Thánh Maria Và Thánh Ladarô: Tin vào Thầy

Thái Hà (29.07.2023) – Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết”. Đức Giêsu liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sứ ống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên: Hạt giống nảy mầm

Thái Hà (28.07.2023) – Đức Giêsu nói: “Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục”. (Mt 13,18-23) Khi gieo trồng, muốn hạt giống phát …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên: Anh em thật có phúc

Thái Hà (27.07.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Gioakim Và Thánh Anna: Hoa trái của Lời Chúa

Thái Hà (26.07.2023) – Đức Giêsu nói: “Người gheo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc nhay, vì đất không sâu; …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Kính Thánh Giacôbê Tông Đồ: Phục vụ

Thái Hà (25.07.2023) – Đức Giêsu nói: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên: Sám hối

Thái Hà (24.07.2023) – Đức Giêsu nói: “Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa” (Mt …

Xem thêm