Ngày Thường

Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh: Ánh sáng của Thiên Chúa

Thái Hà (24.04.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh: Trở nên đàn chiên của Chúa

Thái Hà (23.04.2024) – Đức Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi”. (Ga 10,22-30) …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh: Cửa sự sống

Thái Hà (22.04.2024) – Đức Giêsu lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”. (Ga 10,1-10) Hình …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh: Gắn chặt vào Chúa

Thái Hà (20.04.2024) – Ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. (Ga 6,51.60-69) Thánh Phanxicô Salêsiô, vị tiến sĩ Hội Thánh từng nói rằng: “Chúng ta sẽ an toàn vượt qua …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh: Trở nên một với Chúa

Thái Hà (19.04.2024) – “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống”. (Ga 6,52-59) Trong buổi đọc kinh Truyền Tin ngày …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần II Phục Sinh: Món quà sự sống

Thái Hà (18.04.2024) – “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. (Ga 6,44-51) Ngày 27.12.2017, trong buổi tiếp kiến với 8000 tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng: Đức Giêsu là món quà vĩ đại nhất Thiên …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh: Đến với Chúa

Thái Hà (17.04.2024) – Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài. (Ga 6,35-40) Trong bài phát biểu tại Đại Hội Giới trẻ Mễ Du, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ các bạn …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần III Phục Sinh: Hạnh phúc đích thực

Thái Hà (16.04.2024) – Đức Giêsu bảo họ: “Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. (Ga 6,30-35) Triết gia người Anh Join Stuart Mill có một câu nói rất nổi tiếng: “Tôi đã học được tìm kiếm …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần II Phục Sinh: Tin vào Đấng được sai đến

Thái Hà (15.04.2024) – Đức Giêsu trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến”. (Ga 6,22-29) Một sĩ quan quân đội Nga đến gặp vị linh mục và yêu cầu ngài hãy thú nhận Đức Giêsu không pahỉ là Thiên Chúa, …

Xem thêm

Chúa Nhật III Phục Sinh: Bình an đích thực

Thái Hà (14.04.2024) – Hai môn đệ trên đường Em-mau về thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho …

Xem thêm