Thứ năm tuần VII Thường Niên: Bác ái với tha nhân

Thái Hà (23.05.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”. (Mc 9,41-50)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã có những lời giáo huấn thật đơn sơ và dễ hiểu. Ngày đưa ra lời khích lệ cho những ai beiét làm phúc cho những người xung quanh, đồng thời cũng cảnh giác những kẻ gây cớ vấp phậm cho tha nhân.

Chính Đức Giêsu đã mở rộng tay giúp đỡ rất nhiều người, một cách hết sức thiết thực, nhưu chữa lành và bảo vệ người yếu thế. Người khích lệ và đề cáo những việc làm vì bác ái yêu thương. Tất cả chugns ta, đều được mời gọi theo gương Đức Giêsu. Bên cạnh đó, Người cũng cảnh giác với những ai làm gương mù gương xấu cho người khác, tựa như việc đặt một tảng đá làm cớ vấp chân trên lối đi của một người anh em yếu đuối. Vì thế, người Kitô hữu cần cẩn trọng giữ mình, biết phân định trước mọi thông tin và hình ảnh tốt xấu, và thực hành điều răn yêu thương của Chúa.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức về tinh thần bác ái để luôn biết giúp đỡ người khác. Xin cũng cho chúng con biết xa lánh những dịp tội, cũng như không làm cớ cho ai vấp phậm mà xa lìa Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…