Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên: Đừng sợ hãi

Thái Hà (29.05.2024) – Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem, Người dẫn dắt các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. (Mc 10,32-45)

Tại quảng trường thánh Phêrô, trong bài giảng khai mạc triều đại giáo hoàng ngày Chúa Nhật 22.10.1978, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã kêu gọi các Kitô hữu: “Anh chị em đừng sợ! Hãy mở ra, mở toang mọi cánh cửa đón lấy Chúa Kitô!”.

Trước khi đi vào cuộc Thương khó – Phục sinh, Đức Giêsu đã ban cho các Tông đồ sự bình an hầu có thể vượt thắng sự sợ hãi. Đức Giêsu hiểu rõ những nguy hiểm và khó khăn mà các ngài phải đối diện khi làm chứng cho danh Người. Còn các Kitô hữu, thay vì sợ hãi, chúng ta cần tín thác vào Chúa hầu chiến thắng ba thứ kẻ thù, ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Cuộc sống có nhiều nỗi sợ: như sợ mất việc, mất tiền, sợ mất quyền, sợ hy sinh phục vụ… khiến chúng ta lãng quên sự hiện diện của Thiên Chúa. Mọi Kitô hữu được mời gọi năng đến và cầu nguyện với Chúa để đón nhận bình an và hạnh phúc đích thực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn bình an và sức mạnh giúp chúng con vượt thắng những sợ hãi hầu có thể làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…