Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên: Hãy để trẻ em đến với Chúa

Thái Hà (25.05.2024) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng”. (Mc 10,13-16)

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại chuyện người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để được Người chúc lành. Nhưng các môn đệ ngăn cản và bị Người quở trách.

Đôi lúc chúng ta đã ngăn cấm trẻ em đến với Đức Giêsu, khi không tập cho trẻ làm quen với việc tiếp xúc và yêu mến Lời Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng hãy dạy cho trẻ em cầu nguyện, hãy dạy các em làm dấu Thánh Giá, đó là lời cầu nguyện đầu tiên. Có thể các em sẽ quên, sẽ đi theo con đường khác. Nhưng điều đó sẽ lưu lại trong lòng các em, bởi vì đó là hạt giống của sự sống, và là bước đầu của hành trình đối thoại với Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết sống sao để trở thành những cầu nối, đem các trẻ em và mọi người đến với Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hăng ngày,
Chấm nối chấm…