Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên: Tình yêu gia đình

Thái Hà (24.05.2024) – Đức Giêsu nói: “Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. (Mc 10,1-12)

Cuối Thánh lễ kết thúc Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ X, hôm 25.06.2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã sai các gia đình hãy đi công bố niềm vui trở thành một gia đình, hãy là nhưgnx gia đình có tấm lòng rộng lớn.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, những người Pharisêu đến hỏi Đức Giêsu xem họ có được phép ly dị không? Đức Giêsu không trả lời “có” hay “không”, nhưng Người nhắc cho họ điều răn căn bản, đó là từ thủa ban đầu Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ, để họ nên một với nhau bất khả phân ly.

Với câu hỏi của những người Pharisêu, Đức Giêsu đưa đến một thông điệp về đời sống hôn nhân. Trong đó, mỗi người hãy yêu thương nhau và tôn trọng lẫn nhau, cùng đồng tâm nhất trí trong Thiên Chúa. Nhờ đó, các gia đình đang trở thành những người “đan dệt” nên cấu trúc của một Giáo Hội hiệp hành, tạo ra các mối quan hệ, nhân lên tình yêu và sự sống, và là những tia hy vọng cho những người đang thất vọng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giữ gìn hơi ấm của sự yêu thương và tha thứ trong các gia đình, để các gia đình vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống và trở nên nhân chứng tình thương của Chúa trong đời sống gia đình. Amen.

Suy niệm Tin mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…