Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên: Kho tàng trên trời

Thái Hà (27.05.2024) – Đức Giêsu bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. (Mc 10,17-27)

Trong buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 05/02/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giảng giải rằng: Người có tinh thần nghèo khó biết ý thức về sự nghèo khó của mình và dựa vào Thiên Chúa.

Trong thực tế, chúng ta không ai giàu có đến mức sở hữu tất cả kho báu và của cải tài sản trên hành tinh này. Đó chỉ là những bám chấp chóng qua với thế giới mà chúng ta đang sống. Sự giàu có của thế gian chỉ quy về tiền bạc, tài sản, sự nghiệp và danh  vọng. Đức Giêsu hằng mời gọi anh nhà giàu và chúng ta sống tinh thần nghèo khó hầu đạt đến sự giàu có đích thực là chính Chúa  và ơn cứu độ của Ngài. Trong đời sống Kitô hữu, nhờ hành động chia sẻ với người nghèo mà chúng ta đạt đến sự giàu có. Đó là điều đệp lòng Chúa. Khi sống tinh thần nghèo khó Tin Mừng là chúng ta đã tích góp và sở hữu cho mình kho báu không bao giờ hư mất ở trên trời, trong vương quốc của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm khước từ mọi giàu có thế gian mà theo Ngài hầu mong đạt đến sự giàu có là sở hữu được Nước Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…