Ngày Thường

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng: Các ngươi đi xem gì?

Thái Hà (16.12.2021) – Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Hẳn là không! Thế thì anh em đi xem …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng: Đấng phải đến

Thái Hà (14.12.2021) – Ông Gio-an gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai họ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? ” Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: “Ông Gio-an Tẩy Giả sai …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Gioan Thánh Giá: Nói và làm

Thái Hà (14.12.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp: …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Lucia: Nhân danh ai?

Thái Hà (13.12.2021) – Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Ðức Giêsu đáp: “Còn tôi, tôi chỉ …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng: “Êlia đến rồi”

Thái Hà (11.12.2021) – Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?”. Chúa Giêsu trả lời: “Thật Êlia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Êlia đã đến rồi, và họ …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng: Việc làm nói lên sự khôn ngoan

Thái Hà (10.09.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế giới này với ai. Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng: Chiếm lấy Nước Trời

Thái Hà (08.12.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lễ Trọng: Được ơn nghĩa với Chúa

Thái Hà (08.12.2021) – Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng: Đi tìm chiên lạc

Thái Hà (07.12.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao. Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao.Nếu người đó tìm …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng: Để được chữa lành

Thái Hà (06.12.2021) – Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất …

Xem thêm