Ngày Thường

Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên: Nghịch lý tình yêu

Thái Hà (03.11.2022) – Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các Kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Các Đẳng Linh Hồn_Lễ Trọng: Ta là bánh hằng sống

Thái Hà (02.11.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Các Thánh Nam Nữ_Lễ Trọng: Phúc cho ai đói khát điều công chính

Thái Hà (01.11.2022) – Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên: Hãy mời những người nghèo khó

Thái Hà (31.10.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến

Thái Hà (27.10.2022) – Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy”. Người trả lời: “Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: ‘Đây Ta trừ quỷ và chữa lành …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên: Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp

Thái Hà (26.10.2022) – Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? ” Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên: So sánh Nước Thiên Chúa với gì?

Thái Hà (25.10.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên: “Bà được khỏi tật của bà”

Thái Hà (24.10.2022) – Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên: Xin thương xót con là kẻ có tội

Thái Hà (23.10.2022) – Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên: Nhận biết dấu chỉ của thời đại

Thái Hà (21.10.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: “Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: …

Xem thêm