Home / BÀI GIẢNG & SUY NIỆM / Ngày Thường (page 2)

Ngày Thường

Cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael trong cơn đại dịch virus corona

Raphael nghĩa là “Sức mạnh Chữa lành của Thiên Chúa” hoặc “Thiên Chúa chữa lành”. Chữ Rapha trong tiếng Do Thái nghĩa là “bác sĩ” hoặc “người chữa lành”. TLTT Raphael giúp chúng ta mau lành bệnh về thể lý và tinh thần nếu chúng ta cầu xin ngài. Kinh …

Xem thêm