Ngày Thường

Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên: Hôm nay Ta ở lại nhà ngươi

Thái Hà (15.11.2022) – Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên: Xin cho tôi được xem thấy

Thái Hà (14.11.2022) – Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Josaphat: Khi Ta đến, còn thấy niềm tin?

Thái Hà (12.11.2022) – Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Máctinô Thành Tours: Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất

Thái Hà (11.11.2022) – “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Lêô Cả: Nước Thiên Chúa ở giữa các ông

Thái Hà (10.11.2022) – Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này! hay “Ở kia kìa! , vì này Triều Đại Thiên …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Kính Cung Hiến Đền Thờ Thánh Gioan Laterano: Giữ gìn nhà Cha

Thái Hà (09.11.2022) – Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên: Khiêm nhường là thế nào?

Thái Hà (08.11.2022) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”, chứ không bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn, …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên: Xin thêm lòng tin cho con

Thái Hà (07.11.2022) – Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên: Không thể làm tôi hai chủ

Thái Hà (05.11.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Charles Borromeo: Cư xử khôn khéo

Thái Hà (04.11.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: ‘Tôi nghe nói anh sao đó. Anh …

Xem thêm