Thứ Năm Tuần II Phục Sinh: Tin hay không tin

Thái Hà (11.04.2024) – “Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời”. (Ga 3,31-36)

Bà già 104 tuổi sống trong một căn hộ nhỏ tại Croydon. Khi bà được 100, một nhà truyền giáo đến thăm và giải thích cho bà nghe đoạn Tin Mừng Gioan 3,16: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài để ai tin Người Con đó, thì khỏi phải chết và được sống đời đời”. Bà đáp: “Thật là tuyệt vời, Thiên Chúa thật tốt lành khi tha thứ cho tôi đã bỏ cả trăm năm không học biết Chúa”. Cuộc trở lại của bà được tạp chí London City Mission thuật lại và kết thúc bằng câu: “Sinh 1825. Sinh lại 1925”.

Tin hoặc không tin, điều ấy thùy thuộc tự do của con người. Nhưng kẻ tin vào Đức Giêsu sẽ trở thành người bất tử, vì họ sống chính sự sống của Thiên Chúa.

Giáo mục Stanítlao chiếm được tình cảm của mọi người. Họ hết sức cảm kích trước cách thức ngài quan tâm chăm sóc những người nghèo, những quả phụ và các trẻ mồ côi. Mọi người đều gọi Stanítlao là vị thánh có lòng tin can đảm khi phải đương đầu với những khó khăn theo sứ mạng của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng mình đã được đón nhận món quà đức tin từ nơi Chúa, thì cũng biết trao tặng món quà đức tin đó cho tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…