Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh: Trở nên một với Chúa

Thái Hà (19.04.2024) – “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống”. (Ga 6,52-59)

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin ngày 19/6/2022 tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói với các tín thữu rằng: Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu nuôi dưỡng và cho chúng ta no thỏa nhờ sự hiện diện của Người”.

Theo các quy luật sinh hóa, thì những gì chúng ta ăn vào sẽ được chuyển hóa thành năng lượng và năng lượng ấy trở thành một phần sự sống của của chúng ta. Cũng vậy, khi chúng ta được ăn Thịt và Máu Chúa Giêsu, chúng ta trở nên một với Người và Người ở lại trong chúng ta. Qua việc đón nhận này, chúng ta được kết hợp thâm sâu với Đức Giêsu, và được thông dự vào sự sống thần linh của Người. Người Do Thái đã hiểu những lời này theo nghĩa đen, nên họ cảm thấy khó chịu. Lý trí của chúng ta cũng khó hiểu được những lời này, nhưng đức tin của chúng ta thì có thể. Đức Giêsu là sự sống của chúng ta, Người là con đường dẫn đến sự sống. Cuộc sống của chúng ta chỉ trở nên trọn vẹn khi ta sống trong Người, vì không có Người thì chúng ta không thể làm gì được.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con kết hiệp với Chúa nơi bí tích Thánh Thể, để con được sống trong Chúa và Chúa sống trong con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…