Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh: Gắn chặt vào Chúa

Thái Hà (20.04.2024) – Ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. (Ga 6,51.60-69)

Thánh Phanxicô Salêsiô, vị tiến sĩ Hội Thánh từng nói rằng: “Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tốt, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi chứng kiến các môn đệ xầm xì về những lời mình, Đức Giêsu đã hỏi các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”. Đức Giêsu đặt các ông giữa hai lựa chọn: theo Người, hay theo đám đông mà bỏ Người. Ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng đang hỏi chúng ta câu hỏi tương tự: “Con theo Chúa hay đi theo con đường của riêng mình?” Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cũng dễ rơi vào cám dỗ muốn bỏ Chúa. Chúng ta muốn bỏ Chúa vì cảm thấy cuộc sống bên ngoài thoải mái, tự do. Chúng ta thích đi con đường của riêng mình vì thấy con đường của Chúa đòi hỏi sự hy sinh, từ bỏ. Thế nhưng lời của vị tông đồ Phêrô nhắc nhở chúng ta rằng chỉ ở nơi Chúa, mới có lời ban sự sống. Chỉ có con đường của Chúa mới là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết hân hoan đón nhận lời Chúa và trung kiên bước đi trên con đường của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…