Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh: Lương thực hằng sống

Thái Hà (12.04.2024) – Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó. (Ga 6,1-15)

Giáo Hội vẫn cử hành Thánh Thể và đón hưởng Thần Lương Sự Sống này: Thân Mình Chúa Kitô là của ăn và Máu Thánh Chúa Kitô là của uống. Giáo Hội lặp lại cử chỉ và lời nói của Thầy Chí Thánh mỗi khi dâng Thánh Lễ: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con… Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống: vì này là chén máu Thầy, Máu Giao Ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội” (Lời Truyền Phép).

Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho mọi người. Đọc những lời này, chúng ta có cảm ưởng như Đức Giêsu đang ngồi giữa các tông đồ trong nhà Tiệc ly, khi Người thiết lập Bí tích Thánh Thể. Qua hai ngàn năm, mỗi lần giáo hội cử hành Thánh Lễ thì Đức Giêsu lại ban lương thực hằng sống cho nhân loại. Lương thực ấy chính là Lời Chúa và Mình Máu Thánh Cháu, để những ai lãnh nhận sẽ được sống và giống dồi dào.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con khát khao kết hiệp với Chúa nơi bí tích Thánh Thể để mỗi lần rước Mình và Máu Chúa con được sống trong Chúa và Chúa sống trong con. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…