Thứ Hai Tuần II Phục Sinh: Tin vào Đấng được sai đến

Thái Hà (15.04.2024) – Đức Giêsu trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến”. (Ga 6,22-29)

Một sĩ quan quân đội Nga đến gặp vị linh mục và yêu cầu ngài hãy thú nhận Đức Giêsu không pahỉ là Thiên Chúa, đó chỉ là một sự dối trá thôi. Vị linh mục đáp: “Tôi không thể phủ nhận đức tin của mình, đó là sự thật”. Tức giận, viên sĩ quan rút ra một khẩu súng, chĩa vào vị linh mục và dọa: “Nếu ông không nhận rằng đó chỉ là một sự dối trá, thì tôi sẽ nổ súng”. “Tôi không thể nói như thế, vì Đức GIêsu thật sự là Thiên Chúa”. Rồi viên sĩ quan vứt khẩu súng xuống, chạy đến ôm vị linh mục, vừa khóc vừa nói: “Đúng thế. Tôi cũng tin như vậy, nhưng tôi không thể tin rằng có người dám chết vì Đức tin cho đến khi tôi khám phá ra điều này”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã chỉ cho dân chúng cách thức để làm việc của Thiên Chúa là “tin vào Đấng Người sai đến”. Đức tin phải có hành động. Người Kitô tin vào Đức Giêsu, thì cũng phải thể hiện niềm tin đó bằng việc thực thi Lời Người dạy: tha thứ cho kẻ có lỗi, khiêm nhường làm lành các mối tương quan, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi ta và quảng đại giúp đỡ người bất hạnh. Bởi vì sống tốt với tha nhân chính là cách thể hiện niềm tin tốt nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết thực hành điều Chúa truyền dạy, để qua chúng con nhiều người được biết Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…