Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên: Phó thác trong đức tin

Thái Hà (30.05.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu hỏi anh mù Batimê rằng: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người”. (Mc 10,46-52)

“Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn”. (Martin Luther)

Hôm nay, anh mù Batimê đã được Đức Giêsu chữa lành, do bởi lòng thương xót của Chúa và bởi anh đã có một niềm phó thác, hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Đức Giêsu. Cho dù có nhiều người quát mắng, bảo anh ta phải im tiếng, nhưng anh vẫn tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương của Chúa, anh tin Người sẽ cứu chữa anh.

Sự chữa lành này của Đức Giêsu cũng cho thấy rằng, sự mù thể xác và sự mặc cảm không phải là ngăn trở cho việc con người đến gặp gỡ và lãnh nhận ơn của Người. Người vẫn luôn đón chờ chúng ta chạy đến và nài xin Người ơn tha thứ và bình an.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng ta một đức tin sáng suốt để chúng ta không ngừng nhận ra tình yêu của Chúa và dâng lời cảm tạ Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…