Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên: Nhận lại gấp trăm

Thái Hà (28.05.2024) – Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu đời sau. (Mc 10,28-31)

Trong sách Đường Hy Vọng, Đức Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận khuyên bảo rằng: “Bỏ tất cả nhà mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả. Vì chính mình, con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước đó”.

Đức Giêsu đã đưa ra điều kiện cho những người theo Chúa và vì Tin Mừng ở đời này là dám can đảm từ bỏ gia đình, thân nhân, nhà cửa và mọi tài sản. Điều kiện trên đi đôi với phần thưởng nhân lên gấp trăm lần chính là có sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Đức Giêsu muốn “tất cả của họ”, kể cả linh hồn. Đức Giêsu khao khát những kẻ theo Người hãy can đảm tìm kiếmn hững giá trị vĩnh cửu không bao giờ hy mất ở đời sau. Chắc hẳn, các Kitô hữu cống hiến hết linh hồn vì Chúa và vì Tin Mừng sẽ nhận được phần thưởng gấp trăm lần những gì họ đã từ bỏ mà theo Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn sức mạnh, giúp chúng con dám từ bỏ mọi sự mà mau mắn tìm kiếm phần thưởng gấp trăm là chính Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…