Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Philipphê Tông Đồ: Bằng lòng với đời

Thái Hà (03.05.2024) – Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng ta mãn nguyện”. (Ga 14,6-14)

Hẳn là có lần chúng ta nghĩ thầm nếu Đức Giêsu mà hiện ra tỏ tường với tôi, thì chắc chắn tôi sẽ rất sung sướng mà vững lòng theo Người đến cũng. Điều này có chắc chắn không? Nếu có thì tại sao khi Đức Giêsu nói: “nếu anh em biết Thầy, ánh me cũng biết Cha Thầy”, thánh Philípphê con xin cho được thấy Chúa Cha. Liệu rằng, sau khi thấy Chúa Cha, thánh nhân có thực sự luôn mãn nguyện hay có tham vọng điều gì khác nữa chăng?

Ở đây, chúng ta thấy mình rất gần gũi với các thánh trong Hội Thánh, vì các ngài cũng vốn là những con người như chúng ta, cũng hay “nếu thế này… thì sẽ thế kia”. Lòng trí con người thường có khuynh hướng muốn có thêm điều này, điều kia; ít khi nào thỏa mãn với những thứ mình có, với những điều mà Chúa đã ban cho! Điều đó làm cho chúng ta khổ sở và bất an.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, được sống mà có đức tin, tức là sống có Chúa trong lòng, đã là điều tuyệt vời, điều cao trọng nhất. Xin cho chúng con luôn ý thức điều đó mà sống vui tươi, dồi dào với tha nhân.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…