Ngày Thường

Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê: “Đi khắp thế gian rao giảng”

Thái Hà (02.12.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được chứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng: “Người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá.”

Thái Hà (02.12.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta: “Lạy Chúa, lạy Chúa”, là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời. Vậy …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng: “Người đã chữa lành họ”

Thái Hà (01.12.2021) – Khi ấy, chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Kính Thánh Anrê Tông Đồ: “Đi dọc theo bờ biển…, Chúa Giêsu thấy…”

Thái Hà (29.11.2021) – Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simôn, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai không là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng: “Tôi sẽ đến chữa nó.”

Thái Hà (29.11.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Caphácnaum, thì có một viên đại đổi trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nahf, nó bị tê liệt và đau đớn lắm”. Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên: Tỉnh thức và cầu nguyện

Thái Hà (27.11.2021) – “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người”. (Lc 21,34-36) Hôm nay là ngày cuối cùng của năm Phụng vụ. Giáo hội tuyên đọc trình thuật Tin Mừng này với …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên: Nhận ra dấu chỉ

Thái Hà (25.11.2021) – “Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy đến, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”. (Lc 21,20-28) Từ trước đến nay, nhiều người vẫn hoang mang lo sợ trước những lời đồn đoán về ngày tận thế. Nhưng …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Lễ Trọng: Chết vì tình yêu

Thái Hà (24.11.2021) – “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”. (Lc 9, 23-26) Khi bị giam trong ngục thất, thánh Phêrô Cao đã cầu nguyện rằng: “Xin cho con chịu đau khổ vì danh Đức Kitô, được đón nhận ngành …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên: Hãy cẩn thận

Thái Hà (22.11.2021) – Đức Giêsu đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần; anh em chớ có theo họ”. (Lc 21,5-11) Mạng xã hội ngày nay đem lại nhiều …

Xem thêm