Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh: Các chứng nhân

Thái Hà (04.05.2023) – Đức Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em: Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. (Ga 13,16-20)

Thánh tử đạo Emmanuen Phụng trước khi bị siết cổ đã trao cho con gái một ảnh thánh giá và nói: “Con ơi, hãy nhận lấy kỷ vậy cha trao lại: đây là ảnh Đức Kitô, Chúa chúng ta, ảnh này quý hơn vàng bạc bội phần”.

Đức Giêsu lên tiếng khẳng định vị thế của Người trong tương quan với Chúa Cha. Ai đón tiếp Người là đón tiếp Chúa Cha. Và Người cũng khẳng định vị thế của mình thông qua những kẻ được Người sai đến. HỌ là những người thay mặt Đức Giêsu, và đáng tin tưởng được đón tiếp vì chính Đức Giêsu sai họ đến.

Nhiều lúc chúng ta tự hỏi Đức Giêsu đã chết hơn 2000 năm rồi, vậy thì điều gì thuyết phục để ta tin vào Người? Thưa, nhờ mặc khải của Thiên Chúa và cũng phải kể đến những chứng nhân sống động của cả một cộng đoàn những người tin. Họ là những chứng nhân đáng tin vì đã làm chứng về Đức Giêsu bằng một đời sống đức tin mãnh liệt thể hiện qua đời sống thánh thiện đạo đức và thậm chí đánh đổi bằng cả mạng sống mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, các chứng nhân đã để lại một gia sản đức tin quý báu, xin cho chúng con nhờ đó biết củng cố đức tin của mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…