Thứ Sáu Lễ Thánh Anselmô: Lương thực trường sinh

Thái Hà (21.04.2023) – Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. (Ga 6,1-15)

Từ năm chiếc bánh và hai con cá, Đức Giêsu đã làm phép lạ nuôi sống hơn năm ngàn người. Việc nuôi sống dân chúng cho thấy Người lo lắng cho nhân loại cả phần hồn lẫn phần xác, không xem nhẹ bất kỳ sự sống nào nơi con người dù là thể lý hay thiêng liêng. Phép lạ hóa bánh ra nhiều hôm nay cũng là hình bóng của Bí tích Thánh Thể mà về sau Người sẽ thiết lập trong bữa tiệc ly để nuôi dưỡng nhân loại qua mọi thời. Như thế, nơi Đức Giêsu, người ta tìm được nguồn mạch sức sống của cả thể xác lẫn linh hồn.

Ngày nay, Phép lạ hóa bánh ra nhiều vẫn diễn ra trong cuộc sống chúng ta nơi bàn tiệc Thánh Thể. Thật vậy, mỗi khi Hội thánh cử hành Thánh lễ thì Chúa Giêsu lại ban lương thực trường sinh cho nhân loại. Lương thực ấy chính là Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa, ddể những ai lãnh nhận sẽ được sống và sống dồi dào. Chúng ta có tin vào điều đó không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết quý trọng Mình Máu Thánh Ngài trong Bí tích Thánh Thể, biết quý trọng những giây phút được kết hiệp với Ngài khi rước lễ, và biết tôn kính sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…