Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh: Biết Thiên Chúa

Thái Hà (06.05.2023) – Đức Giêsu nói: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. (Ga 14,7-14)

Có những kẻ đòi nhìn thấy Thiên chúa qua một ống kính viễn vọng. Họ hỏi Thiên Chúa ở đâu? Người ta biết được vô số hành tinh xa xôi mất cả trăm năm ánh sáng, nhưng Thiên Chúa thì không thấy đâu.

Đức Giêsu hứa với các môn đệ, nếu họ giữ vững niềm tin vào Người thì một ngày kia họ sẽ được ở trong nhà Cha Người. Nhưng Cha Người là ai, ở đâu? Họ mong muốn được thấy Chúa Cha, như một bằng chứng để họ tin, để họ được an lòng. Nhưng Đức Giêsu đã khẳng định với họ, nếu họ tin vào Người thì họ thấy Chúa Cha, vì Chúa Cha ở trong Người.

Con người luôn khao khát được thấy Thiên Chúa. Tuy nhiên, thay vì ý thức về phần mình, nhiều người đã kiêu căng cho rằng không có Thiên Chúa, hoặc Người là một đấng thần linh xa xôi nào đó không liên quan đến con người. Họ đâu hay, với lòng thương xót vô bờ, Thiên Chúa đã ban chính con Một cho loài Người, để nhờ Người, con người nhận thấy Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, được biết Ngài là hồng ân lớn lao vô cùng. Nhờ Ngài, chúng con thoả nguyện khao khát được thấy Thiên Chúa. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…