Thứ Tư Lễ Kính Thánh Philipphe Và Thánh Giacobe Tông Đồ: Tin vào Thầy

Thái Hà (03.05.2023) – Đức Giêsu đáp: “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm”. (Ga 14,6-14)

Ông Giônathan nói: “Này ta sang phía bọn người ấy, và sẽ để chúng thấy ta. Nếu chúng bảo: “Lên đây với chúng tao!” thì ta sẽ lên, vì Đức Chúa đã trao chúng vào tay ta. Đó là dấu hiệu cho ta” (1sm 14,10).

Trước những khó khăn thử thách sắp xảy đến, Đức Giêsu an ủi các môn đệ hãy tin vào Người, chính Người sẽ vượt qua. Và bất cứ ai tin vào Người thì họ cũng sẽ vượt qua. Tin vào Đức Giêsu đem lại cho họ sức mạnh vượt thắng khổ đau và đi đến vinh quang.

Thánh Philipphe và Giacobe tông đồ sau những ngày theo Đức Giêsu, chứng kiến những công việc Người làm, nhất là cái chết và sự phục sinh của Người đã tin Người là Thiên Chúa cứu độ, Đấng sẽ giúp họ vượt thắng mọi đau khổ ở đời này và ban cho họ niềm hạnh phúc mai sau. Niềm tin đó mãnh liệt đến độ họ dám hy sinh mạng sống để làm chứng một cách hân hoan vui mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, dựa vào Chúa, chúng con mới có sức đứng vững trước  những phong ba bão táp cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…