Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng: Xin vâng

Thái Hà (20.12.2022) – Bấy giờ, bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1,26-38)

Thánh Giáo hoàng Irenê từng nói rằng: Đức Maria nhờ vâng phục đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại.

Khi được sứ thần truyền tin, Đức Maria đã nói lời xin vâng và cũng là một lời cam kết. Là lời cam kết, tiếng xin vâng khởi đầu một sứ mệnh. Thật vậy, sau lời xin vâng với sứ thần, Đức Maria ở lại một mình với trách nhiệm mà trong thực tế vượt quá khả năng của Mẹ. Mẹ phải tiếp tục vượt qua con đường thử thác phía trước, bắt đầu từ việc cưu mang hài nhi Giêsu cho đến giây phút cuối cùng đứng kế bên thập giá.

Đời sống đức tin của mỗi người Kitô hữu có những lúc phải đối diện với gian nan và thử thách. Tuy nhiên, như Đức Maria, chúng ta cũng được mời gọi phó thác, tin tưởng vào Chúa để dám nói lên lời xin vâng, dám nhận lấy trách nhiệm của người Kitô hữu và vững bước cho đến tận cuối con đường của hành trình đức tin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn trung thành với những gì chúng con cam kết trong cuộc sống hằng ngày và trong đời sống đức tin của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…