Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng: Cậy trông

Thái Hà (02.12.2022) – Đang khi Đức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! ” Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? ” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết! ” Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng. (Mt 9,27-31)

Trong cuộc sống hằng ngày, con người đôi khi gặp phải những khó khăn, hoạn nạn hay bất hạnh. Những điều này làm cho họ cảm thấy không có hạnh phúc, không có an vui, và vì thế cũng chẳng có ai muốn mình gặp phải những điều ấy.

Hai người bất hạnh trong Tin Mừng hôm nay, tuy mù lòa về thể lý nhưng lại có đôi mắt tâm linh rực sáng: họ nhận ra Đức Giêsu là “con Vua Đavít”. Chính đôi mắt tâm linh đã soi chiếu niềm tin được chữa lành trong họ, và họ đã được Đức Giêsu cho toại nguyện.

Hai kẻ mù thể lý nhưng lại sáng đôi mắt tâm linh, còn biết bao kẻ sáng mắt hôm ấy thì lại trở nên u tối trong tâm hồn. Đó là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta qua mọi thời đại: liệu hôm nay, chúng ta có nhìn ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ thật sự để phó thác mọi sự cho Người hay chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra quyền năng của Chúa trong cuộc sống này, để luôn biết tin tưởng và cậy trông vào Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…