Thứ Hai Lễ Đức Mẹ Guađalupê: Đừng chất vấn Thiên Chúa

Thái Hà (12.12.2022) – Khi ấy Chúa Giêsu vào Đền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?” Chúa Giêsu trả lời: “Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. – Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?” Họ bàn tính với nhau rằng: “Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri”. Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không được biết”. Chúa Giêsu nói với họ: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó”. (Mt 21,23-27)

Có thể nói 2021 là một năm buồn của Việt Nam chúng ta khi đại dịch Covid-19 phá hủy nền kinh tế, đảo lộn cuộc sống xã hội và cướp đi hàng vạn nhân mạng. Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi: “Tại sao THiên Chúa lại để điều này xảy ra?”

Các thượng tế và kỳ mục hôm nay cũng chất vấn Đức Giêsu về quyền giảng dạy của Người. Đứng trước đau khổ, một đức tin non nớt sẽ dễ dàng lung lay, chất vấn Thiên Chúa và rồi cũng sẽ chẳng tìm được một câu trả lời đúng đắn. Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương, Người không làm ra sự dữ, cũng không gửi đau khổ đến cho con người, dù đôi khi chúng vẫn dạy cho ta nhiều bài học.

Đức Maria là mẫu gương cho chúng ta về sự đối thoại với Thiên Chúa trong khiêm nhường để tìm ra thánh ý, và suy đi ngẫm lại trong sự vâng phục.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, giữa những sóng gió cuộc đời, xin cho chúng con biết cậy trông và tín thác vào Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…