Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Nicôla: Cứu người

Thái Hà (06.12.2022) – Đức Giêsu nói: “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18,12-14)

Vào năm 2018, tại Thái Lan, có một sự kiện được cả thế giới quan tâm, đó là việc giải cứu 12 cậu bé của một đội bóng “Lợn Hoang” cùng vị huấn luyện viên bị kẹt trong hang Tham Luang. Trong cuộc giải cứu này có sự cộng tác của rất nhiều người, nhiều chuyên gia cứu hộ tinh nhuệ nhất thế giới. Đây là điều tuyệt vời mà nhân loại chúng ta có thể làm cho nhau. Trong bài Tin Mừng, hình ảnh người mục tử bỏ lại chín mươi chín con chiên khác để đi tìm một con chiên lạc cho thấy tình thương của Thiên Chúa dành cho con người lớn lao biết chừng nào. Thiên Chúa muốn yêu thương hết thảy mọi người. Dù chỉ là một kẻ bé mọn bị hư mất, Thiên Chúa cũng tìm mọi cách để cứu người đó.

Như thế, trong cuộc sống hằng ngày, những hành động tương thân tương ái, những sự giúp đỡ nhau trong hoạn nạn chính là sự thể hiện tình thương Thiên Chúa, vì Người luôn muốn mọi người được sống cách tốt đẹp.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì tình thương bao la Chúa đã dành cho tất cả mọi người. AMen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…