Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê: Ra đi

Thái Hà (02.12.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. (Mc 16,15-20)

Các môn đệ, sau hành trình dài bước theo Đức Giêsu, được nghe những lời giáo huấn của Người, được mặc khải cho những mầu nhiệm Nước Trời, được chứng kiến những hành động của Người, thì giờ đây, họ được Người sai đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.

Tin Mừng ấy không phải chỉ thuộc về dân Do Thái hay Rôma, nhưng sẽ phải được loan báo cho muôn dân muôn nước. Đó cũng chính là ý định cứu độ phổ quát của Thiên Chúa từ ngàn đời. Nơi Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, không có ai bị loại bỏ, dù là kẻ tội lỗi, miễn là họ biết sám hối, ăn năn.

Thánh Phanxicô Xaviê đã nghe lời mời gọi của Chúa, đã sẵn sàng đến với các vùng Ấn Độ, Nhật Bản và các miền đất khác ở châu Á để mang Tin Mừng đến cho họ mà không quản ngại khó khăn. Thánh nhân đã trở nên gương mẫu sống động về sứ mạng truyền giáo cho mọi tín hữu noi theo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có tinh thần ra khơi, để đem Tin Mừng cho mọi người theo lệnh truyền của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…