Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Gioan Thánh Giá: Biết lắng nghe

Thái Hà (14.12.2022) – Ông Gio-an gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai họ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? ” Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: “Ông Gio-an Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy: “Thầy có thật là “Đấng phải đến” không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? ” Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” (Lc 7,19-22)

William James, triết gia người Mỹ đã nói rằng: sự sáng suốt không đến từ việc nói, mà đến từ lắng nghe.

Với trình thuật Tin Mừng hôm nay, ông Gioan trở thành mẫu gương cho chúng ta về việc biết lắng nghe người khác. Ông muốn biết sự thật về Đức Giêsu và ông đã chọn cách lắng nghe Người khi sai hai môn đệ đến hỏi Người. Mỗi người chúng ta hãy tự kiểm duyệt lại đời sống và cách hành xử của mình. Trước khi đưa ra một kết luận, liệu chúng ta đã biết lắng nghe, tìm hiểu cho đủ hay chỉ dựa trên lập luận, suy nghĩ và phán đoán của chính mình?

Nhờ lắng nghe Lời Chúa trong chiêm niệm, thánh Gioan Thánh Giá đã khám phá nhiều mầu nhiệm cao siêu về Thiên Chúa và đã để lại nhiều tác phẩm quý giá về đời sống thiêng liêng cho Giáo Hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin mở tai để chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa trước mỗi biến cố cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…