Thứ Sáu Tuần II Mùa Giáng Sinh: Lời chứng của Gioan

Thái Hà (06.01.2023) – Ông Gioan rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”. (Mc 1,7-11)

Vào một đêm trăng, Đức Thích Ca đàm đạo với các đệ tử. Ngài lấy ngón tay chỉ mặt trăng và nói: “Kia là mặt trăng. Cứ ngó theo ngón tay ta thì thấy, nhưng đừng tưởng ngón tay ta là mặt trăng”.

Lời chứng của Gioan trong Tin Mừng hôm nay đã xác nhận Đức Giêsu là Đấng phải đến. Công việc của Gioan chỉ là dọn đường cho Chúa, và khi Người đến thì sứ vụ của Gioan cũng hoàn thành. Bằng lời nói và bằng việc làm. Gioan Tẩy Giả đã làm tròn sứ mạng dọn đường cho Chúa Cứu Thế.

Là những môn đệ của Đức Kitô, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm sống ơn gọi chứng tá cho Chúa trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh. “Không ai có thể nhìn thấy Chúa”. Nhưng người Kitô hữu có bổn phận thể hiện dung mạo Thiên Chúa qua đời sống của mình để giới thiệu cho anh chị em chung quanh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn sẵn sàng làm chứng cho Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…