Thứ Bảy Bát Nhật Giáng Sinh: Kiện toàn lề luật

Thái Hà (31.12.2022) – Lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. (Ga 1,1-18)

Ngày 11.08.2021, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã có lời cầu nguyện như sau: “Xin Chúa giúp chúng ta đi trên con đường các giới răn nhưng luôn hướng về tình yêu của Chúa Kitô, về cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, vì biết rằng cuộc gặp gỡ với Người quan trọng hơn mọi giới răn”.

Bài Tin Mừng hôm nay cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu quan trọng hơn mọi giới răn” bởi vì chính nhờ Người, con người được sống trong ân sủng và sự thật. Nói cách khác, Người chính là Đấng kiện toàn Lề Luật. Thế nên, gặp được Đức Giêsu ắt con người có được ơn trợ giúp cần thiết để chu toàn mọi giới răn, có sự nhận biết thấu đáo để sống lề luật cách đúng đắn.

Cốt lõi của Lề Luật là tình yêu (x.Rm 13,10). Do đó mọi giới răn được tóm gọn trong hai điều này: mến Chúa và yêu người. Đây chính là hai chiều kích không thể tách rời của cuộc gặp gỡ Đức Giêsu mà mỗi người Kitô hữu cần phải có trong đời sống chứng nhân hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết học hỏi nơi Ngài, để chúng con biết sống điều răn yêu thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…