Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Gia Thất: Mẫu gương gia đình

Thái Hà (30.12.2022) – Sau khi được báo mộng, ông Giuse lui về miêng Galilê, và đến ở tại một thành kia gọi là Nadarét. (Mt 2,13-15.19-23)

Trưa ngày 27/12/2020, trước khi đọc Kinh Truyền TIn, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mở đầu bài huấn dụ: “Thật là tuyệt vời khi suy niệm về một thực tế rằng, giống như mọi trẻ em, Con Thiên Chúa cũng cần sự ấm cúng của một gia đình. Chính vì điều này, gia đình Nadaret là mẫu gương cho tất cả các gia đình trên thế giới.”

Lời ngỏ của vị cha chung gợi mở cho chúng ta suy ngẫm về một gia đình nghèo khó, bình dị nơi làng quê Nadaret. Gia đình ấy tuy bình thường như bao gia đình khác, nhưng lại là mái ấm của Đấng Cứu Độ, Đức Giêsu tuy là Con Thiên Chúa và chính là THiên Chúa, nhưng Người vẫn cần sự dưỡng dục chở che của một mái ấm gia đình. Đó là nền tảng để Người lớn lên và sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng.

Mừng kính lễ Thánh Gia Thất, Giáo hội mời gọi các gia đình Kitô hữu hãy học hỏi, bắt chước và sống theo gia đình Nadarét, để các thành viên có thể “lớn lên” trong sự trưởng thành thánh thiện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho các bậc cha mẹ luôn nhận ra và sống trung thành với thánh ý của Ngài, ngõ hầu xây dựng những gia đình hợp nhất và yêu thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…