Thứ Ba Kính Danh Thánh Chúa Giêsu: Chiên Thiên Chúa

Thái Hà (03.01.2023) – Ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xoá bỏ tội trần gian”. (Ga 1,29-34)

Mỗi ngày trong Thánh Lễ, linh mục nâng Mình Thánh lên và lặp lại lời của thánh Gioan Tiền Hô nói trong bài Tin Mừng hôm nay: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian…” Lời này gợi lại cho chúng ta hình ảnh con chiên chịu sát tế trong đêm vượt qua xưa, khi Chúa cứu Israel khỏi Ai Cập.

Khi gọi Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, với tư cách là tiền hô, Gioan muốn làm chứng rằng Đức Giêsu là hy tế đã được Thiên Chúa tuyển chọn, hy lễ đời đời mà những con chiên bị sát tế trước đó chỉ là hình bóng. Chứng từ của vị Tiền Hô hôm nay mời gọi chúng ta ý thức hơn về sứ mạng của Đức Giêsu: Chúa Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta, Người đã đến để cứu thế gian, tẩy sạch tội lỗi nhân loại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm sống đời chứng nhân cho Chúa, và mạnh mẽ tuyên xưng rằng: “Tôi đã thấy và tôi đã làm chứng rằng Người là Chiên của Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian”. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…