Thứ Tư Tuần II Mùa Giáng Sinh: Giới thiệu Chúa cho nhau

Thái Hà (04.01.2023) – Trước hết, ông An-rê gặp em mình là ông Simôn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (nghĩa là Đấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. (Ga 1,35-42)

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II quả quyết: “Không một ai trong những người tin vào Chúa Kitô, không một tổ chức nào trong Giáo hội, được miễn khỏi trách vụ cao cả là loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc”. Mở đầu Tin Mừng hôm nay, Gioan Tiền Hô đã giới thiệu cho hai môn đệ đến với Chúa. Rồi đến lượt Anrê đem em mình là Phêrô đến giới thiệu với Đức Giêsu. Những sự giới thiệu mang tính tiếp nối trong sứ vụ truyền giáo của toàn thể Hội Thánh.

Sứ vụ truyền giáo là một sự tiếp nối trường kỳ. Khi chúng ta được phúc đón nhận Tin Mừng, thì đến lượt chúng ta cũng phải làm cho Tin Mừng đó được lan tỏa đến mọi người xung quanh chúng ta và hết những ai chúng ta gặp gỡ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trên trái đất này, chúng con là đôi bàn tay, là tiếng nói, là trái tim của Chúa. Xin cho chúng con trở nên những người nhiệt thành giới thiệu Đức Giêsu cho những ai chúng con gặp gỡ  hằng ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…