Thứ Ba Lễ Kính Thánh Gioan Tông Đồ: Được Chúa yêu

Thái Hà (27.12.2022) – Bà Maria Mácđala liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. (Ga 20,2-8)

Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyên Văn Thuận nói: “Người trộm lành đã hạnh phúc vì hy vọng ở tình yêu Chúa, Giuđã đã khốn nạn vì thất vọng” (Đường Hy Vọng, số 53. Thật vậy, người hạnh phúc nhất trên đời là người tin chắc rằng mình được Chúa yêu thương.

Truyền thống cho rằng, thánh Gioan Tông Đồ chính là “người môn đệ Đức Giêsu thương mến”. Môn đệ ấy đã cảm nhận được tình yêu của Thầy. Tuy nhiên, danh hiệu “môn đệ Đức Giêsu thương mến” không dành riêng cho thánh Gioan nhưng thuộc về bất kỳ ai cảm nghiệm được tình yêu thương xót mà Chúa đã dành cho họ. Và cảm nghiệm ấy sẽ làm phát sinh đời sống chứng tá cho Thiên Chúa như thánh Gioan đã viết và đã sống.

Kitô hữu là những cánh tay nối dài của Đức GIêsu để đem tình yêu của Người đến thế gian này. Vì thế, càng đắm chìm trong hạnh phúc được Chúa yêu, người tín hữu càng nhiệt thành gửi trao tình yêu của Người, đồng thời cũng sống đúng địa vị “người môn đệ Đức Giêsu thương mến”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Vua tình yêu, xin cho mỗi người chúng con luôn biết chăm lo, vun đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…