Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Basilliô Cả Và Thánh Grêgôriô Naziazênô: Khiêm nhường

Thái Hà (02.01.2022) – Ông Gioan trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người. (Ga 1,19-28)

Từ điển Công Giáo định nghĩa rằng: “Khiêm nhường là nhân đức giúp con người đón nhận hồng ân của Thiên Chúa và nhìn nhận đúng sự thật về mình”.

Bài Tin Mừng hôm nay vẽ lên bức chân dung khiêm nhường tuyệt vời của Vị Tiền Hô. Sự khiêm nhường của thánh nhân không phải là việc ông không nhận cái mình có, mà xác định rõ mình la ai trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu mới là Đấng Cứu Thế đích thực, còn thánh nhân chỉ là người dọn đường.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy học lấy tấm gương của thánh Gioan Tiền Hô. Hãy làm tất cả cho vinh danh Chúa, để Chúa được lớn lên và được mọi người nhận biết, chứ đừng lo tìm kiếm vinh quang cho mình, để rồi gạt Chúa ra ngoài và hạ bệ tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn trong đời sống, nhìn nhận mọi sự là của Chúa, và biết vận dụng mọi sự để làm sáng danh Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…