3 tân linh mục Dòng Chúa Cứu Thế dâng lễ tạ ơn tại Thái Hà

3 tân linh mục của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã dâng Thánh Lễ tạ ơn tại Nhà Thờ Thái Hà vào lúc 10 giờ 00, Chúa Nhật, 30/07/2023.

3 cha mới là Anphongsô Lê Thiện Tâm, Giuse Lương Thanh Tùng và cha Matthêu Nguyễn Văn Bình. 3 cha được chịu chức linh mục vào ngày 30/06/2023 cùng với 6 vị khác tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh truyền chức.

Thánh lễ do cha Giuse Lương Thanh Tùng chủ tế. Cha Giuse Tùng là người Sài Gòn, sau khi chịu chức ngài đã có bài sai về làm thành viên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ là cha Anphongsô Lê Thiện Tâm. Cha Tâm trước khi chịu chức linh mục đã có một năm thực tập mục vụ tại Thái Hà. Hiện cha có bài sai làm thành viên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Cha mới Matthêu Nguyễn Văn Bình là người con của xứ Huế. Ngài được bổ nhiệm làm thành viên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Phú Tảo, Hải Phòng.

Cùng đồng tế trong thánh lễ có quý cha trong Tu viện DCCT Hà Nội. Cách riêng có cha Giuse Nguyễn Văn Thật, Bề trên Tu viện DCCT Phú Tảo, Hải Phòng và cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội và Chính xứ Giáo xứ Thái Hà.

Truyền Thông Thái Hà