Ai khởi xướng Chặng Đàng Thánh Giá?

Qua nhiều thế kỷ, một trong những việc sùng kính phổ biến nhất đã vượt qua thử thách của thời gian là Đàng Thánh Giá (tiếng Latinh là Via Crucis), bao gồm một số “chặng” để người ta có thể theo bước chân của Chúa Giêsu Kitô trong Cuộc Khổ Nạn và cái chết của Ngài.

NGUỒN GỐC ĐÀNG THÁNH GIÁ

Theo một truyền thống cổ xưa, hằng ngày Đức Mẹ đã viếng thăm những nơi Chúa Giêsu chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại sau khi Chúa Giêsu đã về Trời. Nhiều truyền thống khác cũng nói rằng Đức Mẹ đã theo Chúa Giêsu trên đường đến đồi Canvê.

Tuy nhiên, khi thực hiện việc thực hành này, Đức Mẹ không tạo ra một sự sùng kính bình dân với những lời nguyện và những “chặng” cụ thể để tuân theo. Đức Mẹ chỉ đơn giản là cố gắng nhớ lại các biến cố mạnh mẽ trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và ghi nhớ trong lòng, suy ngẫm về sự hy sinh cao cả mà Ngài đã thực hiện.

CÁC NGÔI ĐỀN CUỘC KHỔ NẠN

Theo Bách Khoa Toàn Thư Công Giáo, vài thế kỷ sau, “một nhóm các nhà nguyện nối liền với nhau đã được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 5 bởi Thánh Petronius, giám mục Bologna, với mục đích tượng trưng cho các đền thờ quan trọng của Giêrusalem… Đây có lẽ có thể được coi là mầm mống mà các chặng được phát triển sau đó, mặc dù có thể khá chắc chắn rằng chúng ta không có gì trước khoảng thế kỷ 15 có thể gọi là Đàng Thánh Giá theo nghĩa hiện đại.”

CÁC TU SĨ PHANXICÔ Ở THÁNH ĐỊA

Thời Trung Cổ, Thánh Địa trở thành một khu vực đầy biến động và những người hành hương không dễ dàng tiếp cận các ngôi đền Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Do đó, các tu sĩ dòng Phanxicô và những người khác trên khắp Âu châu bắt đầu xây dựng các nhà nguyện và đền thờ giống như những địa điểm này ở Giêrusalem. Đặc biệt, linh mục dòng Đa Minh Chân phước Álvaro ở Córdoba đã truyền bá lòng sùng kính này tại Âu châu, bắt đầu từ Córdoba, nơi ngài đã xây dựng các nhà nguyện nhỏ có kiểu tương tự như các chặng ngày nay.

Theo Lm. William Saunders, “một khách hành hương người Anh là William Wey đã viếng thăm Thánh Địa năm 1462, và được ghi nhận với thuật ngữ ‘chặng.’ Ông đã mô tả cách thức mà một người hành hương theo bước chân của Chúa Kitô.” Thuật ngữ này trở nên phổ biến trong tiếng Anh (station) và cuối cùng được áp dụng cho những cảnh được dựng trong các nhà thờ.

Đến thế kỷ 17, các tu sĩ dòng Phanxicô muốn bắt đầu xây dựng các “chặng” này bên trong các nhà thờ và đã xin phép Rôma. Ngoài ra, họ muốn các tín hữu được lãnh ân xá giống như những người đã đến Giêrusalem. ĐGH Innocent XI đã nhận ra nhu cầu cần thiết đó và chấp nhận yêu cầu của họ, mở đường cho các Chặng Đàng Thánh Giá như chúng ta biết ngày nay.

Kết quả là, các sử gia không thể nói rằng có một người đặc biệt chịu trách nhiệm về Chặng Đàng Thánh Giá. Nhiều cá nhân thánh thiện khác nhau trong suốt nhiều thế kỷ, bắt đầu với Đức Mẹ, đã bước theo dấu chân của Chúa Giêsu Kitô, chiêm ngưỡng Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Ngài. Đó là một truyền thống tốt đẹp đã phát triển tự nhiên qua nhiều năm.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org)

Mùa Chay – 2023