8 Tập sinh Dòng Chúa Cứu Thế Vùng Á-Úc tuyên khấn trong thời Covid-19

Vào ngày thứ Bảy, 04.07 vừa qua, khi đại dịch Covid-19 đã tạm lắng xuống, 8 Tập sinh đã tuyên khấn lần đầu trong Dòng Chúa Cứu Thế tại Divino Amor, thành phố Lipa, thuộc tỉnh Batangas, Philippines.

8 Tập sinh tuyên khấn lần đầu làm Nhà Tập tại Cộng đoàn Thánh Giêrađô Majella, Nhà Tập Vùng Á-Úc, quy tụ những anh em Tập sinh từ Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Manila, Philippines; Tỉnh Cebu, Philippines; Tỉnh Thái Lan và Tỉnh Châu Đại Dương.

Trong số 8 Tập sinh tuyên khấn, có 2 Tập sinh đến từ Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Manila, 3 Tập sinh thuộc Tỉnh Cebu, 2 Tập sinh thuộc Tỉnh Dòng Thái Lan và 1 Tập sinh thuộc Tỉnh Dòng Châu Đại Dương.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.