Bà Đất

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên và Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phòng cùng các chú Đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế viếng bà Anna

Ở Thái Hà, không ai biết tên thật của bà. Mọi người chỉ gọi bà là Bà Đất.

Thực ra, Bà Không có nhiều đất! Bà chỉ là một phụ nữ khiêm tốn, đến một mảnh đất nhỏ ở Đê La Thành cũng bị thu hồi để mở đường!

Bà âm thần xuất hiện ở Thái Hà năm 2008 lúc “Thái Hà thọ nạn”. Bà dựng lều trên khu đất, để như bà nói “trông đất Nhà Chúa”. Bà ở đó cho đến khi khu đất bị cưỡng chiếm làm Công viên 1/6 (công viên dành cho thiếu nhi). Cái tên “Bà Đất” gắn với bà từ đó.

Hôm nay, bà gửi thân xác về lòng đất chờ ngày phục sinh. Xin thắp nén hương thành kính tri ân! Cầu xin Chúa thương đón bà vào thiên quốc!

Xin mọi người hiệp ý cầu cho linh hồn An Na Nguyễn Thị Hương (Bà Đất) sớm được hưởng nhan thánh Chúa!

Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong