Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh: Bạn hữu của Chúa

“Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.” (Ga 15,14)

Suy niệm: Thiên Chúa không phải là một Đấng nào đó xa vời nhưng Ngài rất gần gũi với con người, gần gũi thân thiết như người cha, như người mẹ, hơn nữa như người bạn – không chỉ là người bạn bình thường mà là bạn chí thân, chí cốt, người bạn dám “hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình”. Thời đế quốc Rô-ma, hoàng đế Xê-da đôi khi phong tước “Bạn của Hoàng đế” cho một số người nhưng với điều kiện: họ phải là trung thần và đã lập được rất nhiều công trạng. Còn Chúa Giê-su, Ngài không đòi những kẻ theo Ngài phải lập nhiều công trạng nhưng Ngài gọi họ là bạn với điều kiện là họ thực hiện những điều Ngài truyền dạy. Mà điều Ngài truyền dạy là gì? – Thưa, đó chính là điều Chúa lặp đi lặp lại trong bài Tin Mừng hôm nay: “Điều Thầy truyền dạy là anh em hãy yêu thương nhau”.

Mời Bạn: Muốn được kể là bạn thân thiết của Chúa Giê-su thì chính bạn càng phải “thực hiện” điều răn yêu thương của Chúa chứ không chỉ dừng lại trên lý thuyết mà thôi. Đây chính là ‘tiêu chuẩn’ để xét xem bạn có thực sự đang là bạn của Chúa hay không: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1Ga 3,18).

Sống Lời Chúa: Ngày nào bạn không có một hành động yêu thương nào, ngày đó kể như bạn đã không “sống”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa giúp sức để con biết sống khiêm nhường và chan hòa yêu thương với tất cả mọi người để nhờ đó chúng con được kể vào số những người bạn hữu của Chúa, và ngày sau được hưởng hạnh phúc cùng Chúa trên Quê Trời. Amen.

5 phút với Lời Chúa