Bồ Đào Nha: 56% thanh niên là những người mộ đạo

Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Dân tộc và Văn hóa Biểu hiện Bồ Đào Nha, sẽ được trình bày ở Lisbon, vào ngày 6 tháng 7, chỉ ra rằng hơn một nửa số thanh niên là những người Công Giáo mộ đạo.
 
Trung tâm Nghiên cứu Dân tộc và Văn hóa Biểu hiện Bồ Đào Nha, gọi tắt là CEPCEP, của Đại học Công Giáo Lisbon đã thực hiện nghiên cứu “Tuổi trẻ, Đức tin và Tương lai” và kết luận rằng hơn một nửa thanh niên Bồ Đào Nha, cụ thể là 56 %, là những người Công Giáo mộ đạo.
 
Các kết luận chính của nghiên cứu do CEPCEP thực hiện đã được đưa ra tại Hội nghị của Hàng Giám mục Bồ Đào Nha, kết thúc hôm 19 Tháng Sáu tại Fátima, với chủ đề “WYD Lisbon 2023 – Những thách thức mục vụ sau đối với các Giáo phận và đối với Hội Đồng Giám Mục”.
 
Nghiên cứu do trung tâm của Đại học Công Giáo Bồ Đào Nha thực hiện sẽ được trình bày trước giới truyền thông vào ngày 6 tháng 7, tại Lisbon. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên một bảng câu hỏi trực tuyến, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2022, với 2480 câu trả lời từ những người trẻ tuổi giữa lứa tuổi 14 và 30 tuổi.
 
Nghiên cứu “Jovens, Fé e Futuro” được thực hiện cho Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha và sẽ được trình bày tại Ngày Giới trẻ Thế giới, như một phần các phân tích về dữ liệu thu thập được nhằm phản ánh giá trị, những thách thức của tương lai và sự tham gia của những người trẻ tuổi trong việc xây dựng tương lai.
 
Khi kết thúc Ngày Mục vụ của Hàng Giám mục, nơi những thách thức mà WYD Lisbon 2023 đặt ra cho Giáo Hội Công Giáo ở Bồ Đào Nha được trình bày, bởi cả những người tổ chức và những người chịu trách nhiệm về Mục vụ Giới trẻ trong các giáo phận, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha, Đức Cha José Ornelas, tuyên bố rằng nghiên cứu do CEPCEP trình bày “là một phần của quá trình lắng nghe” do Giáo hội phát triển, cụ thể là trong bối cảnh của Thượng Hội đồng Giám mục.
 
Khi kết thúc Ngày Mục vụ của Hàng Giám mục, Đức Cha José Ornelas, Giám Mục Leiria-Fátima đã khích lệ việc tham gia tích cực vào Ngày Giới trẻ Thế giới, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8, và nói rằng đây là một dịp để “tôn vinh Giáo hội”.
 
Ngài nhấn mạnh rằng Bồ Đào Nha sẽ chứng tỏ rằng họ được tạo thành từ “những người chào đón và sống niềm vui được là Giáo hội”, trong tất cả các giáo phận của đất nước, trong Ngày ở các Giáo phận, và sau đó trong tuần của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, ở Lisbon và ở các giáo phận Setúbal và Santarém, nơi cũng đón tiếp những người trẻ tuổi tham gia vào các sự kiện chính trong ngày.
 
“Tất cả chúng ta sẽ ở đó, với niềm tin, bởi vì chúng ta đang làm một điều gì đó rất quan trọng đối với toàn thể Giáo hội và thế giới”, ngài nói.
Đặng Tự Do