Các Kitô hữu ở Thánh Địa yêu cầu các quyền của họ được bảo đảm

Đức Thượng Phụ Pierbattista Pizzaballa

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Truyền thông Vatican, Đức Hồng Y tân cử, Tổng Giám Mục Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem, nói về sự gia tăng các cuộc tấn công chống các Kitô hữu của những người Israel cực đoan, và khẳng định các Kitô hữu không muốn được bảo vệ đặc biệt, nhưng yêu cầu các quyền cơ bản của họ phải được bảo đảm.

Trong những tháng qua, ở Thánh Địa, có sự gia tăng các vụ phá hoại nhắm vào các nhà thờ, nghĩa trang và tài sản của Kitô giáo, thêm vào đó là bạo lực thể lý và những lời lăng mạ với các giáo sĩ Kitô giáo. Bên cạnh đó căng thẳng chính trị đang diễn ra trong xã hội Israel và sự leo thang trở lại của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Ở thành phố Haifa, những người Do Thái cực đoan cố gắng chiếm các nhà thờ.

Nói với Truyền thông Vatican, Đức Thượng Phụ xác nhận những hành vì bất khoan dung tôn giáo không phải là điều mới, nhưng đã gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây, đặc biệt ở Giêrusalem, mặc dù không thể gọi đó là sự bách hại tôn giáo. Ngài nói sự gia tăng này là một vấn đề đáng lo ngại đối với các Kitô hữu, cũng như đối với chính quyền Israel, những nỗ lực để giảm bớt những hành vi này đã không thành công.

Đức Tổng Giám Mục Pizzaballa giải thích rằng bạo lực về cơ bản xuất phát từ các thế hệ mới của những người định cư Israel ở các lãnh thổ bị chiếm đóng, những người đã lớn lên trong bối cảnh văn hóa xã hội đầy bạo lực và phân cực do một số nhà lãnh đạo tôn giáo cực đoan thúc đẩy.

Tình hình đang khiến các cộng đoàn Kitô hữu ngày càng lo lắng. Tuy nhiên, các Kitô hữu ở Thánh Địa không muốn được bảo vệ đặc biệt, nhưng chỉ muốn các quyền cơ bản của họ được tôn trọng. Đó là quyền mà một nhà nước dân chủ phải đảm bảo cho mọi công dân và cộng đồng, bất kể họ thuộc tôn giáo nào.

Đức Hồng Y tân cử Pizzaballa tiếp tục nói rằng bất chấp những nỗ lực của cảnh sát nhằm thực thi luật pháp và dẫn đến một số vụ bắt giữ, chính phủ Israel dường như không chú ý đủ đến vấn đề này, ngoại trừ Tổng thống Isaac Herzog, gần đây đã lên tiếng chống lại sự gia tăng các hành vi bạo lực và gọi chúng là điều đáng xấu hổ.

Theo Đức Thượng Phụ Pizzaballa, mặc dù chính phủ Israel cực hữu hiện tại của Thủ tướng Benjamin Netanyahu không chống Kitô giáo, nhưng chính phủ này đã gián tiếp góp phần tạo ra bầu khí căng thẳng và thù địch trong một số nhóm trong xã hội Israel.

Tuy nhiên, ngài nói, có “những lý do để hy vọng, bởi vì những vụ việc này đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ trong xã hội Israel, ngay cả từ các vị lãnh đạo tôn giáo Do Thái.  Đức Thượng phụ nói: “Tôi tin với thời gian, nhận thức về vấn đề này sẽ có kết quả”.

Jean Charles Putzolu – Città del Vaticano