Cáo phó và tiểu sử cha Gioan.B Nguyễn Thế Thiệp, DCCT

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
và Gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:
CHA GB. NGUYỄN THẾ THIỆP, C.Ss.R

Sinh ngày 25 tháng 03 năm 1936

Tại tỉnh Quảng Bình

Khấn Lần đầu: 15.08.1959

Lãnh sứ vụ Linh mục: 19.12.1964

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 13g45, thứ Ba, ngày 14 tháng 06 năm 2022, tại Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ, tỉnh Quảng Ngãi, sau 86 năm làm con Chúa trên dương thế, 63 năm khấn Dòng và 58 năm Linh mục.

– Nghi thức tẩn liệm cử hành lúc 14g00, thứ Tư, ngày 15.06.2022, tại Tu viện DCCT Châu Ổ, tỉnh Quảng Ngãi.

– Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 8g30, thứ Sáu, ngày 17.06.2022, tại Nhà thờ Giáo xứ Châu Ổ, tỉnh Quảng Ngãi.

– Sau Thánh lễ, thi hài Cha Gioan Baotixita sẽ được hỏa táng tại trung tâm hỏa táng An Phước Viên, Đà Nẵng.

Xin cầu nguyện cho Cha GB. Nguyễn Thế Thiệp, C.Ss.R

mau được hưởng Nhan Thánh Chúa.

RIP

………………………………..
TIỂU SỬ CHA GB. NGUYỄN THẾ THIỆP, C.Ss.R
— *** —

CHA GB. NGUYỄN THẾ THIỆP, C.Ss.R

• Sinh ngày 25 tháng 03 năm 1936 tại Lộc An, Quảng Bình.

• Từ năm 1952 đến năm 1955: Gia nhập và học tại Đệ Tử DCCT Huế.

• Từ năm 1955 đến năm 1958: Đệ Tử DCCT Vũng Tàu.

• Từ tháng 8 năm 1958 đến tháng 8 năm 1959: Tập viện DCCT ở Đà Lạt.

• Ngày 15.08.1959: Tuyên khấn lần đầu tại Tu Viện DCCT Đà Lạt.

• Từ năm 1959 đến năm 1964: Tu học tại Học Viện DCCT Đà Lạt.

• Ngày 19.12.1964: Lãnh thừa tác vụ Linh mục tại Tu Viện DCCT Huế.

• Từ năm 1964 đến năm 1966: Linh mục Phó xứ Giáo xứ Tùng Lâm, Đà Lạt.

• Từ năm 1966 đến nay: Thành viên Tu Viện DCCT Châu Ổ, Quảng Ngãi.

TẠI DCCT CHÂU Ổ

• Từ năm 1968 đến 1970: Mở trường Thiện Mỹ, xây thư viện, sân bóng và cơ sở chế biến mắm ở Phước Thiện.

• Từ năm 1970 đến 1971: Lập giáo điểm Bình Thạnh, mở trường Tiến Bộ, tổ chức Hợp tác xã Xa Cần (tập đoàn lưới cao).

• Từ năm 1972 đến 1974: Hiệu trưởng trường Phụng Sự.

• Từ năm 1975 đến 1979: Cha sống tại Châu Ổ.

• Từ năm 1979: Chánh xứ Giáo xứ Châu Ổ.

• Từ năm 1980: Cha về sống tại Bình Thạnh.

• Từ năm 1986 đến năm 1989: Bề Trên Nhà Châu Ổ.

• Từ năm 1990 đến năm 1996: Bề Trên Nhà Châu Ổ.

• Từ năm 1996 đến năm 1998: Qua Pháp học tại Đại học Sorbonne, chuyên ngành Hán Nôm.

• Từ năm 1999 đến năm 2013: Phụ trách giáo họ Bình Thạnh.

• Từ năm 2013 đến năm 2021: Nghỉ hưu tại giáo họ biệt lập Bình Thạnh.

• Từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 đến nay: Nghỉ hưu tại Tu Viện DCCT Châu Ổ.

Cha Gioan Baotixita viết cảm nghĩ về đời mình như sau: “Con dâng mình con cho Chúa, cho Nhà Dòng, con đã thỏa mãn. Gia đình con thấy có người con, người cháu dâng trọn cuộc đời như vậy họ cũng vui mừng! Con xin từ biệt mọi người. Con xin lỗi mọi người!”

Cha Gioan Baotixita đã được Chúa gọi về lúc 13 giờ 45, thứ Ba, ngày 14 tháng 6 năm 2022, tại Tu Viện DCCT Châu Ổ.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Gioan Baotixita sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.